Reeglid

“Võida aktiivsusmonitor Fitbit Charge 2“ tarbijakampaania (edaspidi nimetatud kampaania) ametlikud reeglid:

1. Alates 06.02.2017 kuni 05.03.2017 toimub Valio Gefilus 4x100g jogurtijookide “Võida aktiivsusmonitor Fitbit Charge 2” kampaania raames tarbijamäng (edaspidi kampaania), mida korraldab Valio Eesti AS asukohaga Sõpruse pst 145, B-korpus, 13417 Tallinn (edaspidi korraldaja).

2. Kampaania läbiviimise korra on kehtestanud kampaania korraldaja käesolevates reeglites. Kõik kampaania korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud.

3. Kampaanias osalemiseks tuleb osta ajavahemikul 06.02.2017 kuni 05.03.2017 ükskõik millist Valio Gefilus 4x100g jogurtijooki ja sisestada ostutšeki number ning oma andmed Gefilus kodulehel www.gefilus.ee/kampaania hiljemalt 05.03.2017. Ostutšekk tuleb alles hoida kuni on selgunud kõik kampaania auhindade võitjad. Oma ostu registreerimisega kodulehel kinnitab kampaanias osaleja korraldajale enda kohta esitatud andmete õigsust, soovi osaleda kampaanias, nõustumist korraldaja poolt kehtestatud kõikide kampaania tingimustega ja oma soovi lisada oma e-mail Valio uudiskirja saajate nimekirja.

4. Loosimises osalemiseks võib ühe ostutšeki numbri esitada ainult ühe korra (sõltumata Valio Gefilus 4x100g jogurtijookide pakkide arvust ostutšekil). Kui üks ostutšekk registreeritakse mitu korda, osaleb ainult esimesena saabunud registreering.

5. Kampaanias ei tohi osaleda Valio Eesti ASi, Adell Taevas OÜ, KOOR OÜ ega ADM Interactive OÜ töötajad ega nende perekonnaliikmed.

6. Kampaania auhindadeks on 4x Fitbit Charge 2 aktiivsusmonitor väärtuses 169,99 eurot ning 4x kotitäis Valio piimatooteid.

7. Kampaania auhinnad (1x kotitäis Valio piimatooteid ja 1x Fitbit Charge 2 aktiivsusmonitor) loositakse välja 13.02, 20.02, 27.02 ja 6.03.2017

8. Kampaania auhindade loosimisel osalevad kõik kampaania reeglitele vastavalt kodulehel registreerunud isikud, kelle ostutšekid on registreeritud enne loosimise teostamist. Võitjad loosib välja spetsiaalne juhuslikkusel põhinev arvutiprogramm.

9. Kõigi võitjate nimed avaldatakse internetis aadressil www.gefilus.ee/kampaania hiljemalt loosimisele järgneval tööpäeval.

10. Korraldaja võtab iga võitjaga ühendust hiljemalt kahe (2) tööpäeva jooksul pärast võitja väljakuulutamist ja lepib kokku auhinna kätteandmise. Loosiauhindu hakatakse väljastama pärast kampaania lõppu alates 6.03.2017.

11. Juhul, kui auhinna võitja ei ole loosimisele järgnenud viie (5) tööpäeva jooksul olnud kättesaadav andmete täpsustamiseks (ostutšeki registreerimisel edastatud kontaktandmeid kasutades) või ebaõnnestub auhinna kätteandmine teistel korraldajast mitteolenevatel põhjustel, on korraldajal õigus jätta võitjale auhind üle andmata.

12. Auhinna kättesaamiseks tuleb kampaania korraldajale esitada auhinna võitnud ostutšekk, mille nimekirjas on vähemalt üks Valio Gefilus 4x100g jogurtijook. Korraldajal on õigus jätta auhind üle andmata, juhul kui võitja ei vasta korraldaja poolt kehtestatud kampaania tingimustele. Võite ei vahetata mõne muu eseme ega raha vastu ning võitude kättesaamisega seotud kulutusi ei kompenseerita.

13. Korraldajalt auhinna vastuvõtmisel annab võitja automaatselt loa korraldajale kasutada võitja nime meedias, reklaamides, PR-kampaaniates jms üritustel ilma võitjale selle eest täiendavat tasu maksmata ja vastavat kokkulepet sõlmimata.

14. Kampaania korraldaja tasub kõik tulumaksuseaduses auhindadelt ette nähtud maksud.

15. Kampaania korraldajal on ühepoolne õigus lõpetada kampaania ja lõpetada auhindade väljaandmine vääramatu jõu (force majeure) korral või kampaania reeglite olulise rikkumise või kuritarvitamise asjaolude ilmnemisel, teatades sellest kampaanias osalejatele otsekohe üleriigilise meedia vahendusel.

16. Reeglitega reguleerimata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigi seadustest. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.

17. Kõik kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega seotud pretensioonid tuleb saata kirjalikult kampaaniat läbi viiva ettevõtte aadressil: Valio Eesti AS, Sõpruse pst 145, B-korpus, 13417 Tallinn), märksõnaga “Võida Fitbit“ tarbijamäng, hiljemalt 12.03.2017.

18. Kampaania lisainfo on saadaval internetis aadressil www.gefilus.ee/kampaania või telefonil +372 628 5700  tööpäeviti kell 09:00-16:30.